บริษัท ทาโคม่า ออโต้ แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด หรือ TAKOMA AUTO ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2546 โดยในระยะแรก บริษัทฯ ได้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัญญาณกันขโมยรถยนต์ (Car alarm system) และสัญญาณกะระยะถอยหลัง (Parking sensor system) จากประเทศญี่ปุ่น
      จนเริ่มเข้าปีพ.ศ.2547 บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มพัฒนาสินค้า และศึกษาเพิ่มเติมถึงข้อดี และข้อเสียของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นเอง ภายใต้ยี่ห้อ TAKOMA

      จวบจนปัจจุบัน บริษัท ทาโคม่า ออโต้ แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สัญญาณกะระยะถอยหลัง Parking sensor system และพัฒนารีโมทของสัญญาณกันขโมยรถยนต์ Car alarm system เพื่อตอบสนองความต้องการในทุกระดับของตลาดได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการสรรหาอุปกรณ์ตกแต่งและสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณภาพเข้ามาจัดจำหน่ายอย่างครบวงจร

      ทั้งนี้ TAKOMA AUTO ยังมีศูนย์ CALL CENTER เพื่อให้คำปรึกษา สนับสนุนข้อมูล การบริการก่อนและหลังการขายให้แก่ลูกค้าของเราได้อย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ ด้วยความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการรับประกันสินค้ายาวนานถึง 2 ปี

      ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะเป็นบริษัทฯ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และจะเป็นก้าวย่างอย่างผู้นำ ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

       
Any Problem & Information Please Contact Webmaster : Webmaster
The Screen Resolution fit on 1024x768 pixels and this WebSite is best view with IE 5+ and above